เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองตากร้า สายทางถนน คสล.เดิม ไปบ้าน ผอ.โรงเรียนขัติยะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง