เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง