เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้าย (รื้อถอน) พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง