เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านหนองผักแว่น เริ่มจากถนนสายจ.๑ ถึงบ้านนายจรูญ สืบชาติวงศ์ ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง