เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแก สายทางเริ่มต้นจากข้างวัดวิมลไปถึงบ้านพนมไพร ชมพูบุตร ถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง