เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองเรือ สายทางบ้านนายเฉลียว แน่นอุดร ไปทางบ้านนายสาคร ปัตถาวเร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง