เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง