เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง