เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๗น-๒๔๘๑ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง