เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง สายทางบ้านโนนสว่าง เชื่อมหมู่ที่ ๘ บ้านแดง โดยวิธีคัดเลือก