เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เพิ่มเติมสำหรับเด็กนักเรียนรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง