เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านสามแยกโพธิ์ชัย สายจากวัดกอนประชารามต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยวิธีคัดเลือก