เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถเก็บขนย้ายขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๗๓ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง