เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ประจำปีภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง