เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง