เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๑-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง