เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๖๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง