เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขนถ่ายขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๐๐๗ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง