เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านน้อยในเมือง สายทางซอนรถทัวร์ โดยวิธีคัดเลือก