เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทยอุดม สายทางจาก บ้านนายสุรชัย สร้อยเสนา ไปถึงบ้านนายวีระ เสนารัตน์ โดยวิธีคัดเลือก