เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านไทยอุดม สายทางซอยทรัพย์เจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง