เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5007 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง