เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับดำเนินการภายในศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้านและสถานที่กักกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง