เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง