เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่1/2564 (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองและโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพื้นที่ตำบลเหนือเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง