เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม สายทางจากสามแยกประชาคมไปถึงสี่แยกวัดโนนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง