เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองตากร้า สายทางจาก คสล. เดิม ไปทางบ้าน ผอ.ขัตติยะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง