เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถเก็บขนย้ายขยะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง