เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนเมือง สายทางบ้านนายวิฑูรย์ วิเศษศรี ถึงบ้านนางมาติกร ย้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง