เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองนาสร้าง ไปถึงบ้าน ร.ต.ราชัน ศรีโยธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง