เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง สายทางจากสี่แยกวัดอัมพวันด้านทิศตะวันตก ถึงสี่แยกวัดอัมพวันทิศตะวันออก (เส้นหน้าวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง