เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านหนองไผ่ สายทางซอย 14 จากบ้านนางทองดี โคตรสุวรรณ ถึงบ้านนางวันเพ็ญ ตะติยะก้านตรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง