เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 22 บ้านน้อยในเมือง สาทางบ้านนางฉวีวรรณ เชิงสะอาด ถึงสุดซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง