เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านแดง สายทางจากถนน คสล.เดิมไปบ้านนางสาวดวงจันทร์ ชมภูวิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง