เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านป่าม่วง สายทางจากบ้านนางมะลิ สูงสันเขต ไปจนสุดทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง