เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านแดง สายทางบ้านนางทองพูน สร้อยเสนา ถึงบ้านนายไชยา อารีเอื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง