เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านไทยอุดม สายทางถนนคสล.เดิม ไปทางกำแพงสนามกีฬากลางไปเชื่อมคุ้มเทียมตะวัน (ทิศตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง