เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 23 บ้านหนองผักแว่น สายทางบ้านนายทองหลอม น้อยพึ่ง ถึงบ้าน ร.ต.อ.วุฒิชัย ประเสริฐสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง