เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับดำเนินงานภายในศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้านและสถานที่กักกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง