เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสามแยกโพธิ์ชัย สายทางเริ่มต้นจากบ้านนายบุญเรียน เพ็งพิพาทย์ ไปทางบ้านนายเสถียร ไพบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง