เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถเก็บขนย้ายขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-56-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง