เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถเก็บขนย้ายขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-56-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง