เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านสามแยกโพธิ์ชัย สายทางหน้าวัดกอนประกอนประชาราม หมู่ที่ 2 ไปทางทิศตะวันออก บ้านนางหนูเพียร ธรรมขันธ์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 ยาว 265.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง