เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม สายทางบ้าน ร.ต.ทวีศักดิ์ ไปทางหอพักสุขศิริ ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.04 ยาว 200.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง