เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านหนองเรือ สายทางจากปากทางหลวงชนบท ไปทางทิศตะวันออก ถึงบ้านวิโรจน์ ผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 206.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง