เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านน้อยในเมือง สายทางเริ่มจากบ้านนางกมลรัตน์ พวงเพชร ไปทางทิศใต้ จรดเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 136.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง