เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักแว่น สายทางข้างบ้านผอ.ปิลันธ์ สระแก้ว ติดถนน สายจ.1 ถึงบ้านนายพันปี พันทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง