เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง สายทางเริ่มจากบ้านนายปาน ไปทางถนนบายพาส ถนนคสล.ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 166.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง