เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวทอง สายทางเริ่มจากบ้านนายเจริญ เกษมสุข ไปบ้านนายธงชัย เชื่อมถนนใหญ่ ถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 190.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง