เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบพื้นที่ตำบลเหนือเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง